Katse ihmisessä – kouluttaudu ID Valmentajaksi | 20 op

Työpaikat ja työroolit ovat voimakkaassa muutoksessa. Yhä useampi meistä tarvitsee tukea työn muuttuviin vaatimuksiin, osaamishaasteisiin ja oman elämän suunnan määrittämiseen.

 

Tutkittua tuloksellisuutta ihmisen ja organisaation uudistumiseen

Puhutaan Work designista tai samaa tarkoittavasta Job designista, missä organisaatio tuottaa työntekijälle palveluita työhyvinvoinnin tueksi. Sen periaatteet on suunnattu siihen, miten henkilön työ vaikuttaa heidän asenteisiinsa ja käyttäytymiseensä työelämässä, erityisesti ominaisuuksiin, kuten taitotyyppeihin ja itsenäisyyteen.

ID Valmennus keskittyy Work identity designiin, missä katsotaan työtä ihmisen näkökulmasta. Työ muodostuu tällöin keskusteluvirrasta ihmisen ja työn sekä ihmisen ja organisaation välillä. Erilaiset intressit rakentavat eheyttä ja uudistuvaa toimintaympäristöä, missä ihmistä katsotaan ensisijaisena muuttujana, oman työnsä keskiössä ja sen muotoilussa. Ihminen on kokonaisuus, joka luo samalla, kun kiinnittyy työhön – ei ulkoistettu robotti, joka toteuttaa annettuja tehtäviä.

Organisaation ja johtajien tehtävä on mahdollistaa yksilön kasvu. Mikä olisi sinusta hyvä termi tällaiselle johtajalle, joka tukee ihmisen kehitystä? Uudistumisen prosessin kuljettaja tai coach? Opastava johtaja? Valmentava johtaja?

 

Haluatko sinä olla jatkossa yksi työelämän avuntuojista?

 

Tule kouluttautumaan ID Valmentajaksi®.

 

25

 

 

Ainutlaatuinen persoonamme on tärkein voimavara työssämme. Identiteetti näyttää voimamme ja haavoittuvuutemme työelämän aalloilla. Miten henkilökohtainen tarinani on syntynyt ja mitä voimavaroja minulla on työelämään?

Taito johtaa identiteettiä ja työtä rinnakkain on johtajana kasvamisen tulosta. Se jättää kokemusjäljen, joka kannattelee. Miten voimme yhdessä vahvistaa työyhteisön henkistä ja toiminnallista pääomaa?

Kestävä menestyminen edellyttää työidentiteettien ja toimijuuden vahvistumista organisaatiossa siten, että ihmisen ja työn voima lisääntyvät rinnakkain.

 

 

 

ID valmentaja® on modernin työn ”personal trainer”.

Hänellä on osaaminen ja valmiudet henkilökohtaisten työidentiteettien valmentamiseen sekä toimijuuden vahvistamiseen työyhteisöissä. 

ID Valmentaja® on esimerkiksi työpaikan sisäinen valmentaja, joka toimii muutosagenttina, esimiehenä tai henkilöstötehtävissä. Hän voi olla myös itsenäinen valmentaja tai yrittäjä, joka valmentaa työpaikkoja sekä henkilökohtaisten että virtuaalisten kohtaamisten avulla. ID Valmentaja® -koulutus antaa monipuoliset taidot yksilöiden ja yhteisöjen muutosprosessien tukemiseen.

 

Työidentiteettivalmentajaksi kouluttautuminen on henkilökohtaistava matka työn, ihmisen, johtamisen ja työyhteisöjen maailmaan uudella tavalla.

 

ID Valmentaja® on ID Mahlakaarto Oy:n kehittämä, rekisteröity tuotemerkki. Koulutetuilla valmentajilla on oikeus käyttää tuotemerkkiä.

 

Ensimmäinen ID Valmentaja® -koulutus alkoi Tampereella marraskuussa 2017.

Vuoden 2019 ID Valmentaja® -koulutukseen haku on käynnissä.

 

Voit liittyä ID Mahlakaarto ID Valmentajien verkostoon ja ID-työkalujen käyttäjäksi!

Lue lisää ja tutustu koulutukseen tästä

 

 


Rekisteriseloste ja tietosuoja