Kokemuksia ID Valmentaja® -koulutuksesta

ID Valmentajan tausta on usein monipuolinen, kuten myös ammattinimike koulutuksen jälkeen. Yhdistävä tekijä on kiinnostus ja halu ihmislähtöisen työelämän kehittämiseen. ID Valmentaja® voi olla esimerkiksi esimies, HR- ja viestintätehtävissä toimiva, työterveyshuollon asiantuntija tai valmennusyrittäjä.

Täällä pääset lukemaan ID Valmentajien kokemuksia ID Valmentaja® -koulutuksesta heidän omien tarinoidensa kautta.

SoileKollanen

ID Valmentaja® Soile Kollanen [kuva © Maria Kärkkäinen|bymariak.com]

Opetin lukioikäisenä viulunsoittoa enkä tiennyt, mikä minusta tulee isona, mutta sen olin päättänyt että opettajaa ei ainakaan. Sain sittemmin opettajan pätevyyden, pakitin jatko-opiskelijan roolista ja väitöskirjapolulta, suuntaisin tarmoni työelämässä opetuksen kehittämiseen, laatujärjestelmien rakentamiseen ja lopulta henkilöstön kehittämisen ja osaamisen johtamisen kysymyksiin. Yhä useammin olin kuitenkin tilanteessa, jossa pohdin ihmisen, työntekijän ja organisaatiorakenteiden suhdetta toisiinsa ja tunnistin tekeväni työtä, joka jotenkin valui hukkaan niin itseni, organisaation ja kuin myös sen työtekijöiden kannalta huolimatta siitä, että olin työssäni aikaansaava, innovatiivinen ja nopea. Kiinnostuin kestävän kehityksen malleista, kestävän työelämän viitekehyksestä ja pohdin entistä enemmän, miten
ihmissysteemien kehittyminen voisi lähteä liikkeelle yksittäisen ihmisen mielenmaisemasta, itsensä kohtaamisesta ja itsensä ylittämisestä. Ankkuri oli löytynyt.

Vastoinkäymiset elämässä on kai tarkoitettu kehityshaasteiksi, porteiksi uudenlaiseen järjestäytymisen ja niinpä oman elämäni poikkipuut loivat tilan pysähtyä ja palata takaisin ihmisen toimijuutta koskeviin kysymyksiin, mutta toisenlaisen kokemustiedon ja kysymysten kanssa kuin liian varhaisella tutkijanpolulla. Opiskelin työnohjaajaksi, tunnetaitovalmentajaksi ja ID Valmentajaksi. Luin kaiken mahdollisen kirjallisuuden mikä liittyi ihmisyyden ja ihmisen kehityspotentiaalin ymmärtämiseen ja tukemiseen. Ryhdyin  yksityisyrittäjäksi ja nyt luon itse omaa polkuani, Loitsen voimavarakeskeistä työnohjausta ja ID Valmennuksia. Olen myös ottanut viuluni uudelleen esille vuosikymmenien tauon jälkeen, vaikka olin päättänyt päästä näistä soittimista eroon jo aikaa sitten. Toisin kuitenkin kävi ja niinpä päätteltävissä voisi olla paluu vielä sen tutkimustyönkin pariin 🙂

ID Valmentaja® -koulutus osui ammatillisen uudistumisen reitilleni ja sain koulutuksesta konkreettista käytännön evästystä, lisävahvistusta toiminnallisten menetelmien hyödyntämiseen ihmisten kohtaamisessa sekä luottamusta oman työotteen, elämänfilosofian ja ammatillisen käyttöteorian kannattelevaan voimaan. Salme opetti omalla esimerkillään, mitä tarkoittaa se, että valmentaja on itse metodi ohjaus- ja valmennustyössään. Koulutusryhmä oli näköalapaikka ryhmädynaamisiin ilmiöihin. Käytännön kokeilut ja kokemusten jakaminen ryhmässä oli merkittävä osa omaa oivaltumistani ID menetelmien toimivuudesta. Ryhmä verifioi itsessään ID menetelmien voimaa mm. luottamuksen rakentumisessa, kokemuksellisen tiedon jakamisessa, liittymisessä omaan menneeseen ja tarttumisessa tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Nykyään käytän ID menetelmiä kaikissa työnohjaus- ja valmennusprosesseissa. ID Valmennusten asiakaspalautteessa korostuu kokemukset siitä, että on löytynyt henkilökohtainen tila pysähtyä ja se, että on saanut rohkeutta tutkia myös haasteellisia kulmia omassa kasvutarinassa yksin ja yhdessä muiden kanssa. Kiinnostavaa valmennettavien kokemuksessa on ollut se, että pysähtymisen kokemuksen kanssa on samaan aikaan olemassa myönteinen kokemus toiminnallisuudesta, osallistumisesta ja osallistavista kokeiluista ryhmässä. ID valmennukset ovat saaneet aikaan dynaamista liikettä ja hedelmällisiä kitkapintoja etenkin erilaisten  epämukavuusalueiden kanssa. Usein kiitos onkin koskenut sitä, että valmennus on lempeästi tuuppinut sinne, minne ei oikeastaan olisi halunnut mennä ja että epämukavuusalueen reunamille joutuminen on ollut parasta, mitä on tapahtunut pitkään aikaan.

ID Valmentaja® -koulutukseen hakeutuja pohtii, mikä itsessä on virittänyt kiinnostuksen ja halun oppia jotain uutta, millaisen osaamisen ja tietoperustan päälle uutta on lähdössä rakentamaan ja mihin käyttöön uudet taidot ja opit tulevat. Omalle ajattelulle, itsenäiselle työskentelylle, lukemiselle ja sulattelulle on oltava riittävästi aikaa, jotta omille käytännön sovelluksille ja ID valmentajuudelle on kasvurauhaa. ID menetelmät nostavat myös koulutuksen aikana monenlaista ainesta itsessä liikkeelle. On hyvä pohtia, miten valmis on kohtaamaan itsensä. Jokaisessa on rohkeutta oman tien kulkijuuteen. Mikä on sinun rohkeutesi salaisuus?

Soile Kollanen, loitse.fi

Viimeisin julkaisu: Kuulla menneen kaikuja, nähdä tulevaisuuden kajastus
– työnohjaus kohtaamisen taitona, verkkojulkaisu
https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/mihin-tyonohjaus-virtaa–jamkjulkaisuja249/

 


 

R-M Gauffin

ID Valmentaja® Riitta-Marja Gauffin

Taustani on monipuolinen tulospalkkausjärjestelmien, työnvaativuuden arviointiin perustuvien palkkausjärjestelmien ja henkilökohtaisen pätevyyden arviointiin liittyvien palkkausjärjestelmien suunnittelijana, kehittäjänä ja kouluttajana. Yrittäjänä olen toiminut myös mm. konferenssien järjestäjänä ja erilaisten itsetuntemukseen, sisäisiin voimavaroihin ja henkiseen kehitykseen liittyvien kurssien pitäjänä. Koulutukseltani olen (aikuis)kasvatustieteiden maisteri. Toimin yrittäjänä yli kymmenen vuotta. Muutama vuosi sitten lopetin yritystoimintani uupumuksen vuoksi ja lähdin uuden suunnan etsintämatkalle omalla elämänpolullani.

Huomasin v. 2017 eräässä Te-palveluiden viikkokirjeessä ID Valmentaja® -koulutuksen, joka kiinnitti heti huomiotani. Ihmisyys, itsetuntemus, elämäntarinallisuus ja työidentiteetin kehittyminen ovat erittäin kiinnostava ja kutsuva aihepiiri minulle ja hainkin intuitioni johdattamana tähän koulutukseen.

ID Valmentaja® -koulutuksessa minua viehätti ja innosti se, että omahenkilökohtainen prosessi koulutuksen aikana on tärkeää ID valmennukseen ja työidentiteettiin liittyvien näkökulmien ymmärtämiseksi ja sisäistämiseksi. Koulutuksen aikana pääseekin tutustumaan mm. omaan elämäntarinaan, persoonaan ja ammatillisuuteen liittyviin teemoihin hyvin monipuolisesti ja syvällisesti. Koulutuksen avulla löysinkin itselleni uudenlaisen työidentiteetin, mitä olin ollut hakemassa yritysurani päättymisen jälkeen. Tämä löytämäni uusi identiteetti oli itselleni hieno oivallus ja tärkeä löytö, joka selkeytti omaa elämäntilannettani ja erityisesti sitä, mitä haluan tulevaisuudessa tehdä työkseni. On hienoa kokea, että jokin uusi aikakausi on alkamassa myös omassa työelämässäni vielä tässä iässä (60 v.).

Olen kouluttanut ja kurssittanut pienempiä ryhmiä paljon. Olen hyvin iloinen siitä, että ID Valmentaja® -koulutus avasi minulle uusi näkökulmia työidentiteettiin ja ihmisen kasvun elämäntarinaan. Valmentajakoulutus antoi myös lisää inspiraatiota valmennustyön sisältöihin ja käytettäviin menetelmiin. Omaan valmennus- ja koulutustyöhön onkin noussut uudella tavalla mukaan luovuus ja spontaanius voimavarana ihmisen elämässä. Luovuus ja aito spontaanius yhdistettynä ihmisen sisäisiin voimavaroihin ja toimijuuteen, voi tuoda jotakin täysin uutta ja vahvasti kantavaa hänen elämäänsä. Samoin työyhteisöissä työidentiteettivalmennuksen avulla voidaan saavuttaa mm. uudenlainen yhteistoimijuus, joka näkyy ajan kanssa myös toiminnan tuloksellisuudessa.

ID Valmentaja® -koulutukseeni liittyvänä harjoitteluna tein kokeiluprojektin (3kk) työidentiteettivalmennuksen soveltuvuudesta työttömille työntekijöille (+50v. yliopisto tai ammattikorkeakoulututkinto). Tämä kokeiluprojekti jatkui myös koulutukseni päättymisen jälkeen. Kokeiluprojektissa pääsin kokeilemaan käytännössä ID valmentamiseen sisältyviä erilaisia teoreettisia näkökulmia ja lähestymistapoja sekä osallistavia yhteistyömenetelmiä työttömien työnhakijoiden tarpeisiin. Kokeiluprojektiini liittyi paljon haastaviakin elementtejä mm. valmennukseen osallistuneen ryhmän heterogeenisuuden osalta. Heidän taustansa oli hyvin monimuotoinen niin koulutusten kuin työkokemustenkin osalta.

Saamani palautteen mukaan, työidentiteettivalmennus oli osallistujien kokemuksen mukaan uudenlaista ja virkistävän erilaista työttömille työntekijöille tarjottavissa palveluissa. Työidentiteettivalmennus oli mm. selkeyttänyt osallistujien omaa työidentiteettiä, elämäntilannetta ja oman persoonallisuuden kehitykseen liittyviä teemoja itsetuntemuksen lisääntymisen kautta. Osalle valmennettavista työidentiteettivalmennus loi myös karttaa oman tulevaisuuden ja mahdollisen työllistymisen suhteen. Ilokseni kaikki osallistujat olivat valmiita suosittelemaan työidentiteettivalmennusta myös muille työttömille työnhakijoille. Positiivinen palaute, jota sain valmennettavilta omasta toiminnastani ID Valmentajana, kannustaa ja inspiroi minua jatkamaan kehittymistä yhä vain paremmaksi ID Valmentajaksi.

Suosittelen lämpimästi ID Valmentaja® -koulutusta kaikille työidentiteetistä ja työyhteisöjen kehittämisestä sekä valmentamisesta kiinnostuneille. ID Valmentaja® -koulutus antaa erinomaiset eväät oman työidentiteetin sekä erilaisten työyhteisöjen kehittämiseen ja ammatilliseen uudistumiseen, hyvin monipuolisesti ja tieteellisesti tutkitun vaikuttavasti.

Riitta-Marja Gauffin

 


 

Teollisuuden asiantutija- esimies tehtävistä työttömäksi jäätyäni huomasin ID Valmentaja® -koulutuksen TE-keskuksen sivuilla syksyllä-17. Hain koulutukseen ja tulin valituksi.

ID Valmentaja® -koulutus avasi ajatteluani huomaamaan ihmiselämän moninaisuuden monet eri ulottuvuudet.

Työpaikalla usein muutostilanteissa järjestettävien koulutusten ja valmennusten perinteisen mallin rinnalle voi tuoda J. Morenon ajattelusta kumpuavia elementtejä. Voidaan hyvällä syyllä sanoa, että Ihminen tarvitsee eheyttäviä tarinoita erityisesti silloin kun hän kohtaa sosiaalista ja persoonallista identiteettiään haastavia muutoksia. Näiden tarinoiden ja ajattelun raaka-aineita saa ID Valmennuksesta.

Parhaan hyödyn ID Valmentaja® -koulutuksesta saa, kun heittäytyy kurssille mukaan rohkeasti koko sydämellään. Vallankumoukselliset, elämän suuntaa muuttavat transformaatiokokemukset edellyttävät uutta, intensiivistä ja arjen kiinnepisteet kadottavaa immersiota, voimakkaasti eläytyvää uppoutumista. Täytyy niin kuin hetkellisesti kadottaa itsensä löytääkseen elämänsä.

Suosittelen ID Valmentaja® -koulutusta!

Insinööri 50v

 


 

Johannes Mellonmaa_3

ID Valmentaja® Johannes Mellonmaa

Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi ja työidentiteettivalmentaja. Työkokemusta on kertynyt kirjavasti erilaisista töistä, joista pisin on työ verkkopedagogina seitsemän vuoden ajalta. Tällä hetkellä toimin uravalmentajana työttömille työnhakijoille.

Muutin Tampereelle kesällä 2017, ja etsin uutta alkua työelämääni. Osallistuin Te-palveluiden info-ja koulutustilaisuuksiin, joissa havaitsin ihmisten ihmettelevän ääneen olevansa eksyksissä omalla työurallaan ja oman työidentiteettinsä kanssa. Kamppailin itse samojen pohdintojen äärellä, josta tuli ajatus, että voisin alkaa vastaamaan noihin kysymyksiin. Eteeni tuli tällöin ID Valmentaja® -koulutus.

34-vuotiaana olin yksi nuorimmista ID Valmentaja® -koulutukseen hakijoista. Valintahaastattelujen jälkeen minut valittiin mukaan koulutus- ja työtaustani ansiosta. Valintaan vaikutti myös pitkäaikainen kiinnostukseni elämänkaaripsykologiaa ja Eckhart Tollen tietoisuusfilosofiaa kohtaan.

ID Valmentaja® -koulutuksesta sain paljon. Koulutuksen suurinta antia oli omaksua arvostava, tasavertainen tapa valmentaa niin ryhmiä kuin yksilöitä. Opin tunnistamaan myös omaa osaamistani tunnetaitojen osalta. Olen saanut positiivista palautetta valmennustavastani kuuntelevana ja ymmärtäväisenä valmentajana. Valmennuksissa olen kohdannut niin uuden oivaltamista kuin haastavampia tilanteita. Esimerkiksi oivaltavaa on ollut kun valmennettavat ovat saaneet jäsenneltyä identiteettitarinaansa, joka on tuonut myönteisen tunteen itseään kohtaan. Haastavia tilanteita valmentamisessa on ollut esimerkiksi silloin, kun henkilö on tunnistanut jonkin arkkityypin epätasapainon voimakkaana.

Tällä hetkellä työn merkityksen pohtiminen niin itselle kuin isossa kuvassa on keskeistä omalle työidentiteetilleni. Oma identiteettityöni syvenee tällä hetkellä erityisesti kirjoittamisen muodossa ja tavoitteenani on yhdistää ID Valmentajan ja kirjoittajan roolit tulevaisuudessa.

Johannes Mellonmaa

 


 

Mari-Rantanen_3

ID Valmentaja® Mari Rantanen

”Live by your inner knowledge and strength”

Tein pitkän työuran keskisuuren teknologiayrityksen henkilöstötehtävissä. Uudelle ”elämänkehälle” vuonna 2016 lähtiessäni oli selvää, että suunta henkilöstön työhyvinvointia edistävissä tehtävissä säilyy punaisena lankana. Valmistuin kasvatustieteen maisteriksi 2017. Graduni käsitteli aikuisten kertomuksia kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin liitetyistä kokemuksista. Koin itselleni merkityksellisen havainnon, kokemus työhyvinvoinnista on subjektiivinen, tunneperäinen ja kokonaisvaltainen, joka on tiiviisti sidoksissa työkontekstiin sekä työyhteisöön. Siksi olen halunnut jatkaa osaamiseni kehittämistä työhyvinvoinnin editämisen osalta yksilölähtöiseen suuntaan.

ID Valmentaja® -koulutuksen löysin sattumalta ja sen teorioiden myötä on löytynyt uusi tulokulma ihmisen kehityskaaren ymmärtämiseen. Aiemmin koin, että minulla oli rooli pelastaa ihmisiä. Nyt on eri päin, autan ihmisiä pelastamaan itse itsensä, sillä ID valmennuksessa osallistuja oppii itsestään lisää luoden myös ammatillisen kasvun mahdollisuuksia.

Olen tehnyt urallani paljon erilaisia kehittämishankkeita työyhteisöissä. ID valmennus on yksilölähtöistä kasvun ohjausta, jossa aikaisempi elämänkokemus ja itsetuntemus vahvistuvat. ID Valmentajuuden myötä olen päässyt kokeilemaan myös yksilöohjausta, mikä on ollut todella antoisaa ja merkityksellistä sekä itselleni että osallistuneille. ID valmennuksen menetelmät ovat auttaneet synnyttämään uusia oivalluksia osallistujien ammatillisen itsetuntemuksen ja henkilökohtaisen kasvun tueksi.

Työhyvinvoinnin nimissä toteutetaan nykyisin hyvin monenlaisia valmennuksia. Valmennuksessani korostuu työhyvinvoinnin kehittämisen osalta sen kokonaisvaltaisuus, kontekstisidonnaisuus, toiminnallisuus ja konkreettisuus. Työhyvinvoinnin kokemus ei synny ulkopuolelta määriteltynä – vaan työyhteisöissä, yksilöissä itsessään ja on siten ainutlaatuinen, muuttuva ja dynaaminen.

Työssään hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara sekä merkittävin kilpailutekijä.

Mari Rantanen

Julkaisut:

Mari Rantanen & Anna Wallin & Jari Eskola. 2017. Työhyvinvointia työstä, työyhteisöstä ja elämän tasapainosta. Työhyvinvointiin liitetyt voimavarat ja kuormitustekijät sekä työhyvinvoinnin edistämisen keinot. (220-226) Teoksessa Eskola, J. & Mäenpää T. (toim.) & Wallin A. Eläytymismenetelmä 2017: Perusteema ja 11 muunnelmaa. http://tampub.uta.fi/handle/10024/102485