Kehityskeskustelufoorumi

Tämän ID Mosaiikki kehityskeskustelufoorumin avulla:

 • Henkilöstö voi valmistautua kehityskeskusteluun työidentiteetin ja toimijuuden vahvistumisen näkökulmasta
 • Esimies voi valmistautua kehityskeskusteluun henkilöstön identiteettilähtöistä kehittymistä tukevalla tavalla
 • Esimies ja henkilöstö voivat keskustella ja rakentaa koko vuoden ajan edistymisen aihioita
 • Foorumi voi toimia myös vertaisarvioinnin foorumina- ”tsemppialustana”
 • Muut ID mosaiikin osat  ja tehtävistöt täydentävät foorumia ja laajentavat sen käyttötarkoituksia tilanteen  mukaan

 

Miksi?

 • Työskentely foorumilla lisää tietoisuutta omasta työidentiteetistä ja toimijuudesta  sekä auttaa jäsentämään kohti tavoitteita sekä tekemään käytännön toteutussuunnitelmia
 • Tehtävien vaihtoehtoiset toteutustavat  lisäävät motivaatiota eri tavoin asioita kokevien ja jäsentävien työntekijöillä
 • Auttavat esimiestä tuntemaan henkilöstönsä sekä jäsentämään identiteettityön ja toimijuuden vahvistamisen esteitä, keinoja niiden vahvistamaan sekä tekemään vaikuttavia sopimuksia henkilöstön kanssa
 • Poistavat  yksipuolisten lomakkeiden taakan täytön
 • Auttaa kasvamaan työssä ja vahvistamaan sitä kautta myös työhyvinvointia
 • Rakentavat identiteettilähtöisen kehittymisen  vuoropuhelun perustaa