Löydä yrittäjäidentiteettisi!

Yrittäjyysbuustin Löydä yrittäjäidentiteettisi -palvelu vastaa aloittavan yrittäjän kysymyksiin omista voimavaroista, osaamisesta ja rohkeudesta yrittäjyyden kynnyksellä.

Prosessissa saat vastauksia mm. näihin:

 • Mitkä ovat minun henkilökohtaiset, yrittäjyyttä tukevat voimavarat ja työelämäkokemukset sekä miten otan ne käyttöön
 • Miten vuorovaikutustapani tukee yritysideaani
 • Mitkä työelämässä hankkimani henkilökohtaiset taidot ovat eduksi yrittäjyydessä sekä
 • Miten kehittää omaa ammatillista identiteettiä kohti menestyksekästä yrittäjänä toimimista.

Palvelu perustuu tutkittuun tietoon ja todennetusti vaikuttaviin menetelmiin työidentiteettilähtöisestä ammatillisesta kehittymisestä. Palvelun avulla rakennat tietoisuutta itsestäsi yrittäjänä. Ymmärrät voimavarasi ja näet mahdollisuutesi, myös toisten silmin katsoen. Voimaannut, energisoidut ja saat ideasi liikkeeseen!

 

Miten palvelu toteutetaan?

prosessi

1) Orientaatio – Itsearviointi verkossa

Verkossa tapahtuva itsearviointi ja -työskentelyprosessi, jonka sisältönä:

 • Työidentiteettilähtöinen tarkastelu omaan osaamiseen, ammatilliseen historiaan ja tarinaan, kertyneeseen suhdepääomaan sekä vaikuttamistyyliin
 • Yrittäjäenergian arkkityypit -profiili
 • Em. arviointien pohjalta syntyvät henkilökohtaiset jatko- ja valmistautumistehtävät ryhmäpäivään

2) Pienryhmän Oivalluspaja! -päivä Tampereella

Ryhmän toiminnallinen työpäivä, toteutetaan max 16 hengen pienryhmissä:

 • Miten vaikutan, miten vaikutun: Oma vuorovaikutustyyli ja yrittäjyys
 • Yrittäjyyden monet ikkunat ja oma ammatillinen kehitystarina
 • Henkilökohtaiset, yrittäjyyttä tukevat voimavarat ja verkostot sekä niiden kehittäminen
 • Harjoitukset ja vertaistuki ryhmässä
 • Oman liikeidean ja yrittäjyysidentiteetin arviointi ja jatkotehtävät 

 3) Henkilökohtainen ohjaus

 • Henkilökohtainen virtuaalitapaaminen (esim. Skype) 3-4 viikkoa Oivalluspajan jälkeen
  • Omat oivallukset ja oma yrittäjätarina
  • Liikeidea ja  liiketoiminta-mallinnuksen läpikäynti
  • Mitä prosessi opetti itsestäni ja mahdollisuuksistani yrittäjänä?
  • Jatkosuunnitelmat ja henkilökohtaisen toimintasuunnitelman luominen sekä yhteistyöverkoston mallinnus

Toteutamme pienryhmäpäiviä kysynnän mukaan.

Kevään (ehkä viimeinen?) ryhmäpäivä 18.4. nyt buukattavissa – toimi pian!

Varmista oma paikkasi suoraan verkossa valitsemalla pienryhmäpäivä täällä: https://bookwhen.com/growthsetters

Ryhmäpäivän paikkana Tampereen keskusta (Crazy Town -yritysyhteisö).

Tule mukaan!

Ilmoittaudu TE-toimiston Yrittäjyysbuustiin täällä: kasvubuusti.fi

 

Valmentajina toimivat Salme Mahlakaarto ja Outi Ihanainen-Rokio, lue lisää meistä täältä.