Toimijuutta tukeva organisaatiokulttuuri

Placeholder Image

Työelämässä on ongelmia…

Yhteisöidentiteetit ovat vaarassa murentua työelämän kiireen ja paineen tuloksena.
YT-prosessit ja supistamiset ovat arkipäivää.

Vastavalmistuneilla ei ole kykyä markkinoida omaa osaamistaan: töitä on vaikea saada.
Ruuhkavuosiaan elävillä ei ole aikaa pysähtyä miettimään, mitä haluaa tai miten työtä pitäisi uudistaa.
Yli 50-konkareille tarvitaan kykyä ja osaamista uudistua sekä innostua, etteivät he siirtyisi “henkisesti eläkkeelle”.
Työuransa keski- ja loppupuolella olevilla on uhka jäädä osaamis- ja motivaatioloukkuun.

Johtajille tarvitaan osaamista ihmisten uudistamiseen ja innostamiseen, kykyä kytkeä joukkonsa mukaan yhteisesti luotaviin työn merkityksiin. Jokaiselle tarvitaan resilienssikykyä sekä itsetuntemus- ja vuorovaikutustaitoja.

Toimijuudessa on kyse juuri tästä.

Toimijuutta tukeva organisaatiokulttuuri synnytetään pitkäkestoisella valmennuksella, jossa valmennetaan kaikkia – ei vain johtoa tai esimiehiä. Parhaita tuloksia saadaan, kun organisaation vertaistuki valjastetaan kehityksen moottoriksi. Tuloksena syntyvä sisäinen valmentajuus on jotain, jota jokainen voi työssään toteuttaa. Ihmisten itseohjautumiselle annetaan muoto ja suunta, joka tukee sekä yksilön että yhteisön kehittymisen polkua.

Organisaation valmennushankkeissa hyödynnetään työidenteetillä johtamista sekä osallistavia, valmentajuutta synnyttäviä menetelmiä. Uusi tapa kohdata toinen ihminen juurtuu osaksi arkea, vastuunottaminen omasta kehittymisestä alkaa ja muutokselle rakentuvat inhimilliset, ihmisen kokoiset mittasuhteet.